Cariere Mediaroom

Informații despre protecția datelor

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este o prioritate importantă pentru noi („DACHSER”). Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon, are loc întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și cu reglementările de protecție a datelor specifice fiecărei țări aplicabile pentru DACHSER. Dacă sunt menționate prevederile RGPD, prevederile corespunzătoare din alte reglementări de protecție a datelor specifice fiecărei țări sunt, de asemenea, implicite în fiecare caz.

Politica noastră de confidențialitate vă va informa cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal. De asemenea, vă vom informa cu privire la drepturile dvs. legale. În cazurile în care dorim să vă oferim servicii specifice prin intermediul site-ului nostru sau în alt mod și dacă nu există niciun temei legal pentru prelucrarea necesară a datelor în acest context, vă vom solicita consimțământul.

Drepturile persoanei vizate și raportarea incidentelor privind protecția datelor

Vă puteți exercita drepturile ca persoană vizată, cum ar fi dreptul la informare, corectare, ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor și dreptul la opoziție, online aici. Puteți raporta online incidentele legate de protecția datelor, cum ar fi accesul neautorizat, informarea, dezvăluirea, prelucrarea, pierderea datelor cu caracter personal aici.

1. Operatorul și responsabilul cu protecția datelor

Entitatea responsabilă în sensul legii privind protecția datelor este:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Germania

Tel.: +49 831 5916 0

Fax: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

Numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor de la DACHSER SE sunt:

DACHSER SE

Responsabilul cu protecția datelor

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Germania

data.protection@dachser.com

 

 

2. Colectarea datelor și informațiilor generale

Acest site colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când este accesat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Datele care pot fi înregistrate sunt:

tipurile și versiunile de browser utilizate,

sistemul de operare utilizat de dispozitivul de acces,

site-ul de pe care un dispozitiv de acces ajunge pe site-ul nostru (cunoscut sub numele de referenți),

subsite-urile care sunt accesate printr-un dispozitiv de acces pe site-ul nostru,

data și ora accesării site-ului,

adresa IP (Internet Protocol),

furnizorul de servicii de acces la Internet al dispozitivului de acces și

alte date și informații similare, utilizate pentru a preveni pericolele în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Timpul utilizării acestor date și informații generale, DACHSER nu trage nicio concluzie despre dvs. Nu are loc nicio profilare. Dar avem nevoie de aceste informații pentru a furniza corect conținutul site-ului nostru, pentru a optimiza conținutul acestuia, precum și publicitatea pentru acesta, pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informațiilor și a tehnologiei site-ului și pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic.

Aceste date și informații obținute anonim sunt utilizate statistic de DACHSER în scopul creșterii nivelului de protecție a datelor și de securitate a datelor în cadrul companiei noastre. Stocăm datele anonime din fișierele jurnal ale serverului separat de toate datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat. Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD.

3. Prelucrarea datelor când ne contactați

Ne puteți contacta prin formularul de contact furnizat pe site sau prin adresa de e-mail furnizată în informațiile companiei. Dacă contactați DACHSER prin unul dintre aceste canale, vom stoca automat datele cu caracter personal pe care ni le furnizați. Aceste date cu caracter personal transmise către DACHSER în mod voluntar vor fi stocate în scopul prelucrării cererii dvs. și/sau pentru a vă contacta.

DACHSER transmite cererile și datele cu caracter personal asociate pentru prelucrare și utilizare autorității competente din cadrul Grupului DACHSER, în general, filialei naționale din țara solicitantului, și face schimb de date cu aceasta. De exemplu, întrebările și datele corespunzătoare de pe site-ul pentru Elveția (www.dachser.com/ch) sunt transmise către filiala națională DACHSER din Elveția (DACHSER Spedition AG) și primite de la aceasta. În acest context, datele pot fi transmise și filialelor naționale din țări terțe.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6, aliniatul 1, rândul b) din RGPD și, în toate celelalte cazuri, protecția intereselor legitime în conformitate cu art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. Pentru transferul datelor către o țară terță, temeiul legal este art. 49, aliniatul 1, rândul b) din RGPD.

4. Abonarea la buletinul nostru informativ

Pe site-ul web DACHSER, utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a se abona la buletinele informative DACHSER (de exemplu, „eLetter”). Datele cu caracter personal care sunt transmise către DACHSER atunci când comandați buletinul informativ depinde de masca de introducere utilizată în acest scop.

DACHSER utilizează buletinul informativ pentru a informa periodic clienții și partenerii de afaceri cu privire la noutățile privind serviciile și produsele noastre, comunicatele de presă curente, informații despre marca noastră și conținutul actual de pe site-ul nostru. Buletinul informativ poate fi primit de către persoana vizată numai dacă

(1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și

(2) persoana vizată se înregistrează pentru primirea buletinului informativ. Din motive legale, va fi trimis un e-mail de confirmare la orice adresă de e-mail introdusă pentru prima dată de o persoană vizată în scopul primirii buletinului informativ. Aceasta este o procedură de înscriere dublă. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a verifica dacă deținătorul adresei de e-mail a autorizat primirea buletinului informativ ca persoană vizată. Temeiul legal pentru trimiterea buletinului informativ este art. 6, aliniatul 1, rândul a) din RGPD.

La înregistrarea pentru buletinul informativ, stocăm adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de acces la Internet (ISP) al sistemului informatic utilizat de persoana vizată la înregistrare, plus data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea urmări ulterior (eventuala) utilizarea necorespunzătoare a adresei de e-mail a unei persoane vizate și, prin urmare, servește ca protecție juridică pentru DACHSER. În contextul trimiterii buletinului informativ, DACHSER va apela la entitatea Atrivio GmbH, Albert Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Germania pentru a colecta, prelucra, utiliza și/sau stoca datele în acest scop.

Datele cu caracter personal colectate în contextul abonării la buletinul informativ vor fi utilizate exclusiv în următoarele scopuri:

  • trimiterea buletinului informativ,
  • sfaturi și publicitate,
  • proiectarea buletinului informativ în conformitate cu cerințele,
  • compilarea subiectelor din buletinul informativ într-un mod care este adecvat pentru interesele dvs.

Abonații la buletinul informativ pot fi informați și prin e-mail dacă este necesar pentru funcționarea serviciului de buletin informativ sau pentru înregistrarea în acest sens, cum ar fi pentru modificarea ofertei privind buletinul informativ sau pentru modificarea condițiilor tehnice.

Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată ni le-a acordat pentru trimiterea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. Linkul pentru revocarea consimțământului este inclus în fiecare buletin informativ. De asemenea, este posibilă înregistrarea directă în orice moment, notificând DACHSER cu privire la datele de contact menționate în secțiunea 1.

5. Urmărirea buletinului informativ

Buletinele noastre informative conțin „pixeli de urmărire”. Un pixel de urmărire este un element grafic miniatural, încorporat în e-mailurile trimise în format HTML, pentru a permite înregistrarea în fișierul jurnal și analizarea fișierului jurnal. Acesta permite evaluarea statistică a reușitei sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, DACHSER poate vedea dacă și când este deschis un e-mail de persoana vizată și ce linkuri din e-mail au fost accesate de persoanele vizate.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul pixelilor de urmărire incluși în buletinele informative sunt stocate și evaluate de DACHSER pentru a optimiza trimiterea buletinelor informative și pentru a adapta mai bine conținutul viitoarelor buletine informative la interesele persoanei vizate. Persoanele vizate au dreptul în orice moment să revoce declarația de consimțământ acordată separat în acest scop prin procedura de înscriere dublă. După revocare, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de DACHSER. Anularea înscrierii pentru primirea buletinului informativ este interpretată automat de DACHSER drept revocare.

6. Cookie-urile

Acest site utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text, create și stocate pe un sistem informatic prin browserul de Internet. Prin utilizarea cookie-urilor, DACHSER vă poate oferi mai multe servicii ușor de utilizat, ceea ce nu ar fi fost posibil fără setarea cookie-urilor. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru. De exemplu, utilizatorii site-urilor care utilizează cookie-uri nu trebuie să-și reintroducă datele de conectare de fiecare dată când vizitează site-ul respectiv, deoarece această sarcină este preluată de site și de cookie-ul stocat pe computerul utilizatorului.

7. Instrumentul de analiză web etracker

Furnizorul acestui site utilizează serviciile etracker GmbH din Hamburg, Germania (www.etracker.com) pentru a analiza datele de utilizare. În mod implicit, etracker nu utilizează cookie-uri. Dacă acordați acordul dvs. explicit cu setarea cookie-urilor de analiză (statistice), sunt utilizate cookie-uri care permit analiza statistică a utilizării acestui site de vizitatori, precum și afișarea conținutului sau reclamelor legate de utilizare. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni, care sunt stocate de browserul de Internet pe dispozitivul utilizatorului. Cookie-urile etracker nu conțin informații care permit identificarea utilizatorilor.

Datele generate de etracker sunt prelucrate și stocate de etracker exclusiv în Germania, în numele furnizorului acestui site și, ca urmare, sunt supuse legilor și standardelor stricte de protecție a datelor din Germania și Europa. etracker a fost testat în mod independent, a fost certificat și ePrivacyseal omologat pentru protecția datelor.

Prelucrarea datelor se efectuează în baza prevederilor legale din art. 6, aliniatul 1, rândul f) (interesul legitim) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Preocuparea noastră în sensul RGPD (interesul legitim) este optimizarea ofertei noastre online și a site-ului. Deoarece confidențialitatea vizitatorilor este importantă pentru noi, datele care pot face referire la o persoană fizică, cum ar fi adresa IP, datele de conectare sau ID-urile dispozitivelor, vor fi anonimizate sau pseudonimizate cât mai repede posibil. Nu are loc niciun alt tip de utilizare, combinare cu alte date sau transfer către terțe părți.

De asemenea, setarea „Do not track” a browserului (Nu urmări) exclude automat monitorizarea dvs.

Vă puteți opune prelucrării datelor menționate anterior în orice moment.

8. Găzduirea podcasturilor de Podigee

Folosim serviciul Podigee de găzduire a podcasturilor de la furnizorul Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Germania. Podcasturile sunt încărcate de Podigee sau transmise prin Podigee. 

Utilizarea se bazează pe interesele noastre legitime, adică interesul pentru o furnizare, analizare și optimizare sigură și eficientă a ofertei noastre de podcasturi, în conformitate cu art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. 

Podigee procesează adresele IP și informațiile despre dispozitive, pentru a permite descărcarea/redarea ulterioară a podcasturilor și pentru a afla date statistice, precum numărul ascultătorilor. Aceste date vor fi anonimizate sau pseudonimizate de Podigee înainte de a fi stocate în baza de date, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru furnizarea podcasturilor. 

Informații suplimentare și opțiunile de opoziție pot fi găsite în politica de confidențialitate Podigee: https://www.podigee.com/en/about/privacy

9. Platforma DACHSER

DACHSER oferă servicii prin intermediul instrumentului platformei DACHSER de pe site-ul său web. Funcțiile de bază ale platformei DACHSER includ determinarea costurilor de transport online, înregistrarea comenzilor de transport și urmărirea expedierilor utilizând Tracking & Tracing.

DACHSER atribuie înregistrări platformei DACHSER și datele cu caracter personal asociate necesare pentru prelucrare și utilizare entității competente din cadrul Grupului DACHSER, în general filiala națională a societății naționale a solicitantului, și schimbă aceste date cu această entitate competentă. De exemplu, înregistrările și datele utilizate pentru înregistrare pe platforma DACHSER de pe site-ul web al Elveției (www.dachser.com/ch) sunt schimbate cu compania națională DACHSER din Elveția (DACHSER Spedition AG). În acest context, datele pot fi transmise și companiilor naționale din țări terțe. Aplicațiile platformei DACHSER pot fi utilizate de utilizatori cu sau fără înregistrare individuală. Odată înregistrată, compania națională respectivă va activa utilizatorul după autentificarea cu succes. Utilizatorii înregistrați au mai multe „acreditări” decât utilizatorii neînregistrați, adică utilizatorii înregistrați au acces la servicii mai extinse. Datele cu caracter personal care sunt transmise către DACHSER sunt determinate de ecranul de intrare respectiv utilizat pentru înregistrare.

Scopul exclusiv al utilizării datelor atunci când se utilizează Platforma DACHSER este furnizarea serviciilor menționate mai sus. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în momentul pregătirii sau executării contractelor este art. 6 alin. (1) lit. (B) din GDPR și, în toate celelalte cazuri, temeiul juridic este protecția intereselor legitime în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. (F) din GDPR. Pentru transferul datelor într-o țară terță, temeiul juridic este articolul 49 alineatul (1) litera (b) din GDPR.

10. eLogistics

DACHSER oferă servicii pe site-ul său în cadrul instrumentului eLogistics. Funcțiile de bază ale portalului eLogistics includ stabilirea online a costurilor cu transportul, înregistrarea comenzilor de transport și urmărirea expedierilor prin localizare și urmărire.

DACHSER transmite cererile eLogistics și datele cu caracter personal asociate pentru prelucrare și utilizare autorității competente din cadrul Grupului DACHSER, în general, filialei naționale din țara solicitantului, și face schimb de date cu aceasta. De exemplu, înregistrările și datele utilizate pentru înregistrare la eLogistics de pe site-ul pentru Elveția (www.dachser.com/ch) sunt transmise către filiala națională DACHSER din Elveția (DACHSER Spedition AG) și primite de la aceasta. În acest context, datele pot fi transmise și filialelor naționale din țări terțe. Aplicațiile eLogistics pot fi utilizate de utilizatori fără sau cu înregistrare individuală. În cazul înregistrării, filiala națională respectivă activează utilizatorul după autentificarea reușită. Atunci când sunt înregistrați, utilizatorii au mai multe „acreditări” disponibile în comparație cu utilizarea fără înregistrare, adică utilizatorii pot accesa mai multe servicii. Datele cu caracter personal care sunt transmise către DACHSER depind de masca de intrare respectivă, care este utilizată pentru înregistrare.

Datele sunt utilizate la accesarea serviciilor eLogistics exclusiv cu scopul furnizării serviciilor menționate mai sus. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6, aliniatul 1, rândul b) din RGPD și, în toate celelalte cazuri, protecția intereselor legitime în conformitate cu art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. Pentru transferul datelor către o țară terță, temeiul legal este art. 49, aliniatul 1, rândul b) din RGPD.

11. Google Maps

Această pagină utilizează serviciul de localizare Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Compania părinte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Acesta ne permite să afișăm hărți interactive direct pe site și vă permite să folosiți comod funcția de localizare.

Când vizitați site-ul, Google primește informațiile pe care le-ați accesat pe subpagina corespunzătoare a site-ului nostru. În plus, vor fi transmise datele menționate în secțiunea 2. Această acțiune are loc indiferent dacă Google furnizează un cont de utilizator prin care să vă conectați sau dacă nu există niciun cont de utilizator. Dacă v-ați conectat la Google, datele dvs. vor fi asociate direct contului dvs. Dacă nu doriți ca aceste date să fie asociate cu profilul dvs. de pe Google, trebuie să vă deconectați înainte de a activa butonul. Google stochează datele dvs. ca profiluri de utilizare și le utilizează în scopuri publicitare, de cercetare de piață și/sau de design bazat pe cerere a site-ului său. Această evaluare este efectuată în special (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) pentru a furniza reclame bazate pe cerere și pentru a informa pe ceilalți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dvs. pe site-ul nostru. Aveți dreptul să vă opuneți creării acestor profiluri de utilizator și trebuie să contactați Google pentru a vă exercita acest drept. Pentru mai multe informații despre scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și al prelucrării acestora de furnizorul plug-inului, consultați politicile de confidențialitate ale furnizorului.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin Google Maps este art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. Transmiterea datelor către țări terțe fără o decizie privind caracterul adecvat se bazează pe clauzele contractuale standard recunoscute. Sunt disponibile detalii aici și aici.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor, consultați Politica de confidențialitate Google

12. Plug-inurile rețelelor sociale

Pe site-ul nostru, folosim plug-inurile unor rețele sociale („plug-inuri”), precum Facebook, Twitter, YouTube, Xing și LinkedIn. Utilizăm plug-inuri în special pentru a vă permite să partajați conținut de pe site-ul nostru cu alți utilizatori ai rețelelor sociale sau pentru a-i direcționa către acest conținut. Puteți identifica furnizorul plug-inului respectiv după siglă sau inițiale.

Atunci când ne vizitați site-ul, inițial nu transferăm deloc datele cu caracter personal către furnizorii plug-inurilor. Dar dacă dați clic pe câmpul evidențiat, datele cu caracter personal vor fi transferate direct de la dvs. către furnizorul plug-inului respectiv și vor fi prelucrate de acesta, posibil în țări terțe, cum ar fi SUA. După ce dați clic pe câmpul plug-inului, se deschide o fereastră nouă a browserului și este apelată pagina furnizorului rețelei sociale respective. Datele sunt transferate furnizorului plug-inului respectiv, indiferent dacă aveți sau nu cont pe rețeaua socială a furnizorului plug-inului. Dacă sunteți conectat la furnizorul plug-inului, datele dvs. colectate împreună cu noi vor fi asociate direct contului dvs. existent în rețeaua furnizorului plug-inului.

Nu avem niciun control asupra tipului și domeniului de aplicare al datelor colectate și prelucrate prin utilizarea plug-inurilor și nici nu avem informații complete despre amploarea colectării datelor, scopurile prelucrării sau perioadele de stocare. Conform furnizorului plug-inurilor, datele transmise includ, printre altele, informații despre browserul dvs., site-urile vizitate și data și ora vizitei. Furnizorii de plug-inuri prelucrează aceste informații, de exemplu, pentru a crea profiluri de utilizator pentru dvs. și pentru a afișa reclame la cerere. Aveți dreptul să vă opuneți creării acestor profiluri de utilizator și trebuie să contactați furnizorul de plug-inuri respectiv, pentru a vă exercita acest drept de opoziție. Pentru informații suplimentare, consultați paginile web și notificările privind protecția datelor ale furnizorilor corespunzători.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin plug-inurile rețelelor sociale este art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. Când folosiți serviciile oferite de Facebook, Twitter, YouTube și LinkedIn, datele pot fi transferate către țări terțe din întreaga lume, cum ar fi SUA. În aceste cazuri, vom asigura un nivel adecvat de protecție a datelor, pentru a pune în aplicare cerințele legislației europene. În acest scop, de obicei, folosim clauzele contractuale standard acceptate și alte garanții adecvate, în funcție de caz.

13. Transferul datelor către terțe părți

Accesul la datele cu caracter personal este posibil din punct de vedere tehnic pentru furnizorii de servicii și partenerii contractuali pe care ne bazăm pentru funcționarea site-urilor noastre. Acești furnizori terți au obligația să utilizeze datele dvs. personale exclusiv pentru a furniza serviciile pe care le solicităm sau în alt mod, în conformitate cu instrucțiunile noastre.

În scopurile specificate în această politică de confidențialitate, DACHSER va transfera datele dvs. cu caracter personal în cadrul Grupului DACHSER și le va transmite filialelor naționale corespunzătoare. Companiile DACHSER sunt situate și în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. DACHSER este responsabil pentru informarea dvs. cu privire la drepturile dvs. în calitate de persoană vizată în contextul legilor aplicabile pentru protecția datelor. Puteți direcționa întrebările și reclamațiile cu privire la datele dvs. cu caracter personal către DACHSER. Celelalte companii DACHSER din cadrul Grupului DACHSER, care prelucrează, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal, colaborează cu noi și ne asistă pentru a răspunde la astfel de cereri sau reclamații.

În afară de transferurile de date de mai sus, nu vom transmite, vinde sau comercializa datele dvs. cu caracter personal către terțe părți, cum ar fi alte companii sau organizații, cu excepția cazului în care v-ați dat acordul explicit în acest sens, sau dacă transferul este necesar pentru a ne onora obligațiile contractuale față de dvs., utilizatorul site-ului.

14. Durata stocării datelor

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală corespunzătoare. După expirarea perioadei, ștergem în mod rutinier datele relevante, cu condiția să nu mai fie necesare pentru onorarea sau inițierea contractului.

Dacă scopul stocării expiră sau dacă se încheie perioada de stocare prevăzută de legislativul european sau de alt organism legislativ competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod rutinier, în conformitate cu dispozițiile legale.

15. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute în articolele 15-21 din RGPD împotriva DACHSER, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în acestea. Acestea sunt: drepturile la informare (art. 15 din RGPD), de corectare (art. 16 din RGPD), de ștergere (art. 17 din RGPD), de restricționare a prelucrării (art. 18 din RGPD), de portabilitate a datelor (art. 20 din RGPD) și dreptul la opoziție (art. 21 și 22 din RGPD). În afară de acestea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu art. 77 din RGPD.

16. Utilizarea Google Ads

Serviciul Google Ads ne permite să afișăm anunțuri în motorul de căutare Google atunci când utilizatorii introduc anumiți termeni de căutare pe Google (direcționarea cuvintelor cheie). Google Ads este un serviciu furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Utilizăm Google Ads pentru a contoriza numărul de vizite efectuate pe site-ul nostru ca urmare a afișării anunțurilor în Căutarea Google și pentru a evalua termenii de căutare care au dus la plasarea anunțurilor noastre. Urmărirea conversiilor are loc exclusiv cu ajutorul instrumentului de analiză web fără cookie-uri, etracker, care colectează numai date statistice. Nu folosim funcția de remarketing și nu veți mai primi reclame suplimentare de la noi după ce ne vizitați site-ul. Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim de a ne optimiza oferta online și a măsurilor de marketing. Vă puteți opune prelucrării datelor menționate anterior în orice moment.

17. Utilizarea Brightcove Analytics

Dacă a fost acordat un consimțământ benevol și revocabil oricând, utilizări pe câteva pagini de internet serviciul „Video Cloud” al firmei Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA („Brightcove“), pentru pregătirea și redarea videoclipurilor. Brightcove preia, în plus, găzduirea videoclipurilor și pregătește, de asemenea, aplicația de redare, care este interconectată cu videoclipurile pe pagina noastră de internet. În timpul conexiunii cu serverele Brightcove (dacă sunt vizualizate de dumneavoastră videoclipuri integrate pe pagina de internet), furnizorul utilizează module cookie și colectează date specifice dispozitivului.

Tehnologiile Brightcove sunt utilizate, printre altele, pentru a vă prezenta videoclipuri de la DACHSER, adecvate subiectului paginilor de internet corespunzătoare. În plus, Brightcove Analytics facilitează analizarea accesărilor utilizatorilor a conținutul video pus la dispoziție, pentru a îmbunătăți atractivitatea și funcționalitatea paginii de internet. Pentru aceasta, Brightcove utilizează module cookie și colectează date specifice dispozitivului (de ex. informații despre browser), printre altele, și adresele IP ale utilizatorilor, care accesează conținutul video pus la dispoziție. Acestea sunt pseudonimizate imediat după accesare și nu sunt stocate personalizat. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor nu sunt stocate, în principiu, de Brightcove.

Găsiți declarația de protecție a datelor a firmei Brightcove aici: https://www.brightcove.com/en/legal/privacy/

Baza legală pentru utilizarea Brightcove Analytics este consimțământul dvs. conform art. 6, alin. 1, prop. 1, litera a a RGPD. Utilizarea serviciului poate fi revocată prin intermediul secțiunii „Setări de protecție a datelor”, fără ca pagina de internet să își piardă funcționalitățile de bază.

Am luat toate măsurile necesare conform art. 44 și urm. ale RGPD, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor în țara destinatarului.

Notificare privind protecția datelor pentru relația de afaceri

Informații referitoare la protecția datelor conform art. 13 și 14 din RGPD

1. Definiții
Declarația firmei Dachser România SRL privind protecția datelor cuprinde termenii folosiți de către Organismul European de Reglementare în cadrul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR). Facem trimitere în acest sens la definițiile de la art. 4 din GDPR. GDPR poate fi descărcat aici.

2. Numele și adresa operatorului responsabil cu prelucrarea datelor și al persoanei împuternicite de operator cu privire la protecția datelor
Operatorul în sensul GDPR, a celorlaltor legi de protecție a datelor din țările membre ale Uniunii Europene și a altor prevederi cu caracter de reglementare al protecției datelor este:

Dachser România SRL, Bd. Iuliu Maniu 600A - parter, 061129 București, România, Tel.: +40 21 3003536, Fax: +40 21 3003643, E-mail: dachser.bucharest@dachser.com, Internet: www.dachser.ro

Numele și datele de contact ale persoanei împuternicite cu protecția datelor de către Dachser România SRL sunt:

Dachser România SRL, Dna. Mădălina Sandu, Bd. Iuliu Maniu 600A - parter, 061129 București, Tel.: +40 21 3003536, Fax: +40 21 3003643, E-mail: data-protection.romania@dachser.com

3. Generalități privind prelucrarea datelor

3.1 Gradul de prelucrare al datelor cu caracter personal
Noi colectăm și utilizăm în principiu date cu caracter personal de la partenerii noștri de afaceri doar în măsura în care acestea sunt necesare demarării, respectiv a derulării comenzilor și contractelor noastre. Excepție fac doar cazurile în care, obținerea prealabilă a acceptului nu este posibilă din motive obiective sau prelucrarea datelor este permisă sau prevăzută de lege.

3.2 Gestionarea datelor cu caracter personal
Colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal este în general interzisă, cu excepția situației când o normă legală permite în mod explicit gestionarea datelor. Datele cu caracter personal pot fi în general colectate, prelucrate sau folosite conform GDPR:

în cazul existenței unui raport contractual cu persoana vizată.

în decursul demarării sau derulării contractuale cu persoana vizată.

dacă și în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul.

3.3 Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
În măsura în care obținem de la persoana vizată un consimțământ pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR constituie baza legală.

La prelucrarea datelor cu caracter personal, care este necesară pentru îndeplinirea unui contract, a cărui parte contractuală este persoana vizată, art. 6 alin. 1 lit. b din GDPR constituie baza legală.

Aceasta este valabilă și pentru operațiunile de prelucrare care sunt necesare pentru executarea măsurilor contractuale.
În măsura în care o prelucrare a datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale, care îi revine firmei noastre, art. 6 alin. 1 lit. c din GDPR constituie baza legală.

Dacă prelucrarea este necesară pentru apărarea unui interes legitim al firmei noastre sau a unui terț și dacă acesta nu impietează asupra intereselor, drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate, atunci art. 6 alin. 1 lit. f din GDPR constituie baza legală pentru prelucrare.

3.4 Categoriile de grupe de persoane vizate și datele acestora
Pentru exercitarea obiectului de activitate și a tuturor obligațiilor ce decurg din aceasta se pot distinge următoarele categorii de date, în măsura în care sunt necesare:

datele despre client și persoanele de contact ale acestuia precum și datele transmise de client despre clienții săi în măsura în care acestea sunt necesare pentru derularea comenzii și pentru asistența acordată clientului;

datele de la prestatori, furnizori și ale persoanelor de contact ale acestora în măsura în care e necesară pentru îndeplinirea comenzii față de clienți, prestatori și furnizori.

La utilizarea datelor cu caracter personal și la cuprinsul datelor colectate se aplică regulile de bază ale dreptului de autodeterminare informațională și alte norme de protecție a datelor, în special cele ale principiului de interdicție preventivă, de adecvare a scopului, de transparență, de obligație de a da informații și de a emite notificări, principiile de evitare a datelor și de economie a datelor precum și drepturile de corectare, blocare, ștergere și de contestare.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în limitele prevăzute de lege. În acest sens trebuie respectate și premisele speciale pentru colectarea și prelucrarea datelor sensibile conform art. 9 alin. 1 din GDPR. În mod expres au voie să fie prelucrate și folosite doar acele informații, care sunt necesare la îndeplinirea sarcinilor de serviciu și care au legătură directă cu scopul de prelucrare vizat.

În cazul în care alte entități solicită date despre persoanele vizate, acestea nu pot fi transmise fără aprobarea persoanei vizate, decât dacă în acest sens există o obligație legală sau un interes legitim al întreprinderii pentru a le transmite mai departe, iar identitatea solicitantului este stabilită fără dubii.

3.5 Destinatarul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal se transmit către terții implicați, ca de exemplu filiale, parteneri, subcontractanți exclusiv în scopul realizării serviciului logistic comandat de dumneavoastră. Datele cu caracter personal ale părților implicate la serviciul logistic se transmit după caz către beneficiarul serviciului logistic (de ex. factura de livrare).

În special, nu vom vinde terților datele dumneavoastră cu caracter personal și nici nu le vom comercializa în alt fel.

3.6 Transmiterea datelor în state terțe
Transmiterea datelor în state terțe are loc exclusiv în scopul îndeplinirii serviciilor logistice comandate. În sensul economiei de date vor fi transmise către societățile din țară și străinătate din grupul DACHSER și către prestatorii terți numai datele care sunt necesare pentru expedierea și livrarea mărfurilor către client. Transmiterea datelor într-o țară terță care nu are un nivel adecvat de protecție a datelor este admisibilă între persoanele vizate și entitatea care prelucrează datele, numai dacă transmiterea datelor este necesară pentru îndeplinirea contractului.

3.7 Prestatorii externi/prelucrarea comenzii/întreținerea
Cu prestatorii externi sunt în vigoare, în măsura în care este necesar, convențiile conform art. 28 din GDPR sau din clauzele contractuale standard pentru UE.

3.8 Conceptul de securitate informatică
Suplimentar la măsurile tehnico-organizatorice luate, la nivel de grup DACHSER s-au elaborat și următoarele directive suplimentare, având în vedere importanța majoră a securității informatice.

Sistemul de management al securității informatice (ISMS) al centrului informatic al grupului DACHSER este certificat conform normei ISO 27001 din 2011.

3.9 Ștergerea datelor și durata de stocare
Datele cu caracter personal ale persoanei vizate se șterg sau se blochează, de îndată ce s-a îndeplinit scopul stocării. Poate avea loc o stocare în continuare, dacă aceasta a fost reglementată prin legislația europeană sau națională, prin directive UE, legi sau alte prevederi, cărora se supune operatorul. Blocarea sau ștergere a datelor are loc și atunci, când termenul de stocare stabilit prin normele indicate a expirat, cu excepția cazului în care necesitatea de stocare în continuare a datelor persistă în scopul încheierii sau îndeplinirii contractului.

4. Drepturile persoanei vizate
Dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți considerat persoană vizată în sensul GDPR și beneficiați de următoarele drepturi în raport cu operatorul:

4.1 Dreptul de informare
Puteți solicita operatorului o adeverință care să ateste dacă există date cu caracter personal care vă privesc, prelucrate de noi.
Dacă are loc o asemenea prelucrare, puteți solicita operatorului să vă ofere următoarele informații:

scopurile, în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

categoriile de date cu caracter personal, care se prelucrează;

destinatarul respectiv categoriile de destinatari, față de care au fost puse la dispoziție datele cu caracter personal respective sau care urmează a fi puse la dispoziție;

durata planificată de stocare a respectivelor date cu caracter personal sau, dacă nu se pot indica date concrete în acest sens, criteriile de stabilire a perioadei de stocare;

existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, a unui drept de restricționare a prelucrării sau a dreptului de a contesta prelucrarea;

dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere;

toate informațiile disponibile despre proveniența datelor, dacă datele cu caracter personal nu au fost colectate de la persoana vizată;

existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la art. 22 alin. (1) și (4) din RGPD, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Aveți dreptul, să cereți informații în acest sens, dacă datele cu caracter personal care vă privesc se transmit într-o terță țară sau către o organizație internațională. Puteți cere, să fiți informat conform art. 46 din GDPR în legătură cu aceasta transmitere.

4.2 Dreptul la rectificare
Beneficiați de dreptul la rectificare și/sau completare în raport cu operatorul, în măsura în care datele cu caracter personal, care vă privesc, sunt incorecte sau incomplete. Operatorul trebuie să efectueze rectificarea neîntârziat.

4.3 Dreptul la restricționarea prelucrării
Puteți solicita, în următoarele condiții, restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc dacă:

contestați corectitudinea datelor cu caracter personal care vă privesc pe o perioadă, care îi permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;

prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

ați depus contestație împotriva prelucrării conform art. 21 alin. 1 din GDPR și încă n-a fost stabilit, dacă motivele îndreptățite ale operatorului sunt mai importante decât ale dumneavoastră.

În cazul în care a fost restricționată prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii Europene sau al unui stat membru.

Dacă restricționarea prelucrării a fost dispusă conform prevederilor de mai sus, veți fi informat de către operator înainte ca restricția să fie ridicată.

4.4 Dreptul de ștergere

4.4.1 Obligativitatea de ștergere
Puteți solicita operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge aceste date fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate în orice alt mod.

Dumneavoastră retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. 1 litera a sau cu art. 9 alin 2 lit. a din GDPR și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare.

Depuneți contestație conform art. 21 alin. 1 din GDPR împotriva prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră depuneți contestație împotriva prelucrării în temeiul art. 21 alin. 2; din GDPR.

Datele cu caracter personal care vă privesc au fost prelucrate ilegal.

Ștergerea datelor cu caracter personal este necesară pentru respectarea unei obligații legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul;

Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale menționate la art. 8 alin 1 din GDPR.

4.4.2 Informații către terți
În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal și este obligat, în temeiul art. 17 alin 1 din GDPR, să le șteargă, operatorul, ținând seama de tehnologia disponibilă și de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că ați solicitat în calitate de persoană vizată ștergerea de către acești operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

4.4.3 Excepții
Dreptul de ștergere nu se aplică, atâta timp cât prelucrarea este necesară pentru

exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;

respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul;

motive de interes public în domeniul sănătății publice conform art. 9 alin. 2 lit. h și i precum și art. 9 alin. 3 din GDPR;

în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu art. 89 alin. 1 din GDPR, în măsura în care dreptul menționat la secțiunea a) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau

constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

4.5 Dreptul de a fi informat
Dacă ați uzat de dreptul de rectificare, ștergere sau restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal față de operator, acesta este obligat să comunice tuturor destinatarilor, cărora le-a transmis date cu caracter personal care vă privesc, această rectificare sau ștergere a datelor sau restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Aveți dreptul în raport cu operatorul, să fiți informat cu privire la acești destinatari.

4.6 Dreptul la portabilitatea datelor
Aveți dreptul de a primi respectivele date cu caracter personal, pe care le-ați pus la dispoziția operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Totodată aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care

relucrarea se bazează pe o aprobare conform art. 6 alin. 1 lit. a din GDPR sau art. 9 alin. 2 lit. a din GDPR sau pe un contract conf. art. 6 alin. 1 lit. B din GDPR și

prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea acestui drept aveți totodată dreptul de a dispune ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic Libertățile și drepturile altor persoane nu au voie să fie afectate prin aceasta.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul.

4.7 Dreptul la opoziție
Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. e sau f din GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții.

Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal care vă privesc, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.

Dacă vă opuneți prelucrării în scopul marketingului direct, respectivele date cu caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop. Aveți posibilitatea în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în pofida Directivei 2002/58/CE, de a exercita dreptul de a vă opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

4.8 Dreptul de revocare a declarației privind consimțământul
Aveți dreptul de a revoca în orice moment declarația de consimțământ. Revocarea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului exprimat înainte de retragerea acestuia.

4.9 Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri
Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest lucru nu se aplică în cazul în care decizia:

este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și operator;

este autorizată prin dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime; sau

are loc cu consimțământul dumneavoastră explicit.

Totuși aceste decizii nu au la bază categoriile speciale de date cu caracter personal menționate la art. 9 alin. 1 din GDPR, cu excepția cazului în care se aplică art. 9 alin. 2 litera a sau g din GDPR și în care au fost instituite măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime.

În cazurile menționate la cazurile (1) și (3), operatorul pune în aplicare măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dumneavoastră legitime, cel puțin dreptul dumneavoastră de a obține intervenție umană din partea operatorului, de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

4.10 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere
Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care aveți reședința, în care se află locul dumneavoastră de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă GDPR.

Autoritatea de supraveghere la care s-a depus plângerea informează reclamantul cu privire la evoluția și rezultatul plângerii, inclusiv posibilitatea de a exercita o cale de atac judiciară în temeiul art. 78 din GDPR.