Cariere Mediaroom

Informații despre protecția datelor

Protecția datelor dvs. cu caracter personal este o prioritate importantă pentru noi („DACHSER”). Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail sau numărul de telefon, are loc întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) și cu reglementările de protecție a datelor specifice fiecărei țări aplicabile pentru DACHSER. Dacă sunt menționate prevederile RGPD, prevederile corespunzătoare din alte reglementări de protecție a datelor specifice fiecărei țări sunt, de asemenea, implicite în fiecare caz.

Politica noastră de confidențialitate vă va informa cu privire la tipul, domeniul de aplicare și scopul pentru care colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal. De asemenea, vă vom informa cu privire la drepturile dvs. legale. În cazurile în care dorim să vă oferim servicii specifice prin intermediul site-ului nostru sau în alt mod și dacă nu există niciun temei legal pentru prelucrarea necesară a datelor în acest context, vă vom solicita consimțământul.

Drepturile persoanei vizate și raportarea incidentelor privind protecția datelor

Vă puteți exercita drepturile ca persoană vizată, cum ar fi dreptul la informare, corectare, ștergere, restricționarea prelucrării, portabilitatea datelor și dreptul la opoziție, online aici. Puteți raporta online incidentele legate de protecția datelor, cum ar fi accesul neautorizat, informarea, dezvăluirea, prelucrarea, pierderea datelor cu caracter personal aici.

1. Operatorul și responsabilul cu protecția datelor

Entitatea responsabilă în sensul legii privind protecția datelor este:

DACHSER SE

Thomas-Dachser-Straße 2

87439 Kempten

Germania

Tel.: +49 831 5916 0

Fax: +49 831 5916-1312

info@dachser.com

www.dachser.de

Numele și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor de la DACHSER SE sunt:

DACHSER SE

Responsabilul cu protecția datelor

Thomas-Dachser-Str. 2

87439 Kempten, Germania

data.protection@dachser.com

 

 

2. Colectarea datelor și informațiilor generale

Acest site colectează o serie de date și informații generale de fiecare dată când este accesat. Aceste date și informații generale sunt stocate în fișierele jurnal ale serverului. Datele care pot fi înregistrate sunt:

tipurile și versiunile de browser utilizate,

sistemul de operare utilizat de dispozitivul de acces,

site-ul de pe care un dispozitiv de acces ajunge pe site-ul nostru (cunoscut sub numele de referenți),

subsite-urile care sunt accesate printr-un dispozitiv de acces pe site-ul nostru,

data și ora accesării site-ului,

adresa IP (Internet Protocol),

furnizorul de servicii de acces la Internet al dispozitivului de acces și

alte date și informații similare, utilizate pentru a preveni pericolele în cazul atacurilor asupra sistemelor noastre de tehnologie a informației.

Timpul utilizării acestor date și informații generale, DACHSER nu trage nicio concluzie despre dvs. Nu are loc nicio profilare. Dar avem nevoie de aceste informații pentru a furniza corect conținutul site-ului nostru, pentru a optimiza conținutul acestuia, precum și publicitatea pentru acesta, pentru a asigura viabilitatea pe termen lung a sistemelor noastre de tehnologie a informațiilor și a tehnologiei site-ului și pentru a furniza autorităților de aplicare a legii informațiile necesare pentru urmărirea penală în cazul unui atac cibernetic.

Aceste date și informații obținute anonim sunt utilizate statistic de DACHSER în scopul creșterii nivelului de protecție a datelor și de securitate a datelor în cadrul companiei noastre. Stocăm datele anonime din fișierele jurnal ale serverului separat de toate datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat. Temeiul legal pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD.

3. Prelucrarea datelor când ne contactați

Ne puteți contacta prin formularul de contact furnizat pe site sau prin adresa de e-mail furnizată în informațiile companiei. Dacă contactați DACHSER prin unul dintre aceste canale, vom stoca automat datele cu caracter personal pe care ni le furnizați. Aceste date cu caracter personal transmise către DACHSER în mod voluntar vor fi stocate în scopul prelucrării cererii dvs. și/sau pentru a vă contacta.

DACHSER transmite cererile și datele cu caracter personal asociate pentru prelucrare și utilizare autorității competente din cadrul Grupului DACHSER, în general, filialei naționale din țara solicitantului, și face schimb de date cu aceasta. De exemplu, întrebările și datele corespunzătoare de pe site-ul pentru Elveția (www.dachser.com/ch) sunt transmise către filiala națională DACHSER din Elveția (DACHSER Spedition AG) și primite de la aceasta. În acest context, datele pot fi transmise și filialelor naționale din țări terțe.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6, aliniatul 1, rândul b) din RGPD și, în toate celelalte cazuri, protecția intereselor legitime în conformitate cu art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. Pentru transferul datelor către o țară terță, temeiul legal este art. 49, aliniatul 1, rândul b) din RGPD.

4. Abonarea la buletinul nostru informativ

Pe site-ul web DACHSER, utilizatorilor li se oferă posibilitatea de a se abona la buletinele informative DACHSER (de exemplu, „eLetter”). Datele cu caracter personal care sunt transmise către DACHSER atunci când comandați buletinul informativ depinde de masca de introducere utilizată în acest scop.

DACHSER utilizează buletinul informativ pentru a informa periodic clienții și partenerii de afaceri cu privire la noutățile privind serviciile și produsele noastre, comunicatele de presă curente, informații despre marca noastră și conținutul actual de pe site-ul nostru. Buletinul informativ poate fi primit de către persoana vizată numai dacă

(1) persoana vizată are o adresă de e-mail validă și

(2) persoana vizată se înregistrează pentru primirea buletinului informativ. Din motive legale, va fi trimis un e-mail de confirmare la orice adresă de e-mail introdusă pentru prima dată de o persoană vizată în scopul primirii buletinului informativ. Aceasta este o procedură de înscriere dublă. Acest e-mail de confirmare este utilizat pentru a verifica dacă deținătorul adresei de e-mail a autorizat primirea buletinului informativ ca persoană vizată. Temeiul legal pentru trimiterea buletinului informativ este art. 6, aliniatul 1, rândul a) din RGPD.

La înregistrarea pentru buletinul informativ, stocăm adresa IP atribuită de furnizorul de servicii de acces la Internet (ISP) al sistemului informatic utilizat de persoana vizată la înregistrare, plus data și ora înregistrării. Colectarea acestor date este necesară pentru a putea urmări ulterior (eventuala) utilizarea necorespunzătoare a adresei de e-mail a unei persoane vizate și, prin urmare, servește ca protecție juridică pentru DACHSER. În contextul trimiterii buletinului informativ, DACHSER va apela la entitatea Atrivio GmbH, Albert Einstein-Str. 6, 87437 Kempten, Germania pentru a colecta, prelucra, utiliza și/sau stoca datele în acest scop.

Datele cu caracter personal colectate în contextul abonării la buletinul informativ vor fi utilizate exclusiv în următoarele scopuri:

 • trimiterea buletinului informativ,
 • sfaturi și publicitate,
 • proiectarea buletinului informativ în conformitate cu cerințele,
 • compilarea subiectelor din buletinul informativ într-un mod care este adecvat pentru interesele dvs.

Abonații la buletinul informativ pot fi informați și prin e-mail dacă este necesar pentru funcționarea serviciului de buletin informativ sau pentru înregistrarea în acest sens, cum ar fi pentru modificarea ofertei privind buletinul informativ sau pentru modificarea condițiilor tehnice.

Consimțământul pentru stocarea datelor cu caracter personal, pe care persoana vizată ni le-a acordat pentru trimiterea buletinului informativ, poate fi revocat în orice moment. Linkul pentru revocarea consimțământului este inclus în fiecare buletin informativ. De asemenea, este posibilă înregistrarea directă în orice moment, notificând DACHSER cu privire la datele de contact menționate în secțiunea 1.

5. Urmărirea buletinului informativ

Buletinele noastre informative conțin „pixeli de urmărire”. Un pixel de urmărire este un element grafic miniatural, încorporat în e-mailurile trimise în format HTML, pentru a permite înregistrarea în fișierul jurnal și analizarea fișierului jurnal. Acesta permite evaluarea statistică a reușitei sau eșecului campaniilor de marketing online. Pe baza pixelului de urmărire încorporat, DACHSER poate vedea dacă și când este deschis un e-mail de persoana vizată și ce linkuri din e-mail au fost accesate de persoanele vizate.

Datele cu caracter personal colectate prin intermediul pixelilor de urmărire incluși în buletinele informative sunt stocate și evaluate de DACHSER pentru a optimiza trimiterea buletinelor informative și pentru a adapta mai bine conținutul viitoarelor buletine informative la interesele persoanei vizate. Persoanele vizate au dreptul în orice moment să revoce declarația de consimțământ acordată separat în acest scop prin procedura de înscriere dublă. După revocare, aceste date cu caracter personal vor fi șterse de DACHSER. Anularea înscrierii pentru primirea buletinului informativ este interpretată automat de DACHSER drept revocare.

6. Cookie-urile

Acest site utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text, create și stocate pe un sistem informatic prin browserul de Internet. Prin utilizarea cookie-urilor, DACHSER vă poate oferi mai multe servicii ușor de utilizat, ceea ce nu ar fi fost posibil fără setarea cookie-urilor. Cookie-urile ne permit să recunoaștem utilizatorii site-ului nostru. De exemplu, utilizatorii site-urilor care utilizează cookie-uri nu trebuie să-și reintroducă datele de conectare de fiecare dată când vizitează site-ul respectiv, deoarece această sarcină este preluată de site și de cookie-ul stocat pe computerul utilizatorului.

7. Instrumentul de analiză web etracker

Furnizorul acestui site utilizează serviciile etracker GmbH din Hamburg, Germania (www.etracker.com) pentru a analiza datele de utilizare. În mod implicit, etracker nu utilizează cookie-uri. Dacă acordați acordul dvs. explicit cu setarea cookie-urilor de analiză (statistice), sunt utilizate cookie-uri care permit analiza statistică a utilizării acestui site de vizitatori, precum și afișarea conținutului sau reclamelor legate de utilizare. Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni, care sunt stocate de browserul de Internet pe dispozitivul utilizatorului. Cookie-urile etracker nu conțin informații care permit identificarea utilizatorilor.

Datele generate de etracker sunt prelucrate și stocate de etracker exclusiv în Germania, în numele furnizorului acestui site și, ca urmare, sunt supuse legilor și standardelor stricte de protecție a datelor din Germania și Europa. etracker a fost testat în mod independent, a fost certificat și ePrivacyseal omologat pentru protecția datelor.

Prelucrarea datelor se efectuează în baza prevederilor legale din art. 6, aliniatul 1, rândul f) (interesul legitim) din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Preocuparea noastră în sensul RGPD (interesul legitim) este optimizarea ofertei noastre online și a site-ului. Deoarece confidențialitatea vizitatorilor este importantă pentru noi, datele care pot face referire la o persoană fizică, cum ar fi adresa IP, datele de conectare sau ID-urile dispozitivelor, vor fi anonimizate sau pseudonimizate cât mai repede posibil. Nu are loc niciun alt tip de utilizare, combinare cu alte date sau transfer către terțe părți.

De asemenea, setarea „Do not track” a browserului (Nu urmări) exclude automat monitorizarea dvs.

Vă puteți opune prelucrării datelor menționate anterior în orice moment.

8. Găzduirea podcasturilor de Podigee

Folosim serviciul Podigee de găzduire a podcasturilor de la furnizorul Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Germania. Podcasturile sunt încărcate de Podigee sau transmise prin Podigee. 

Utilizarea se bazează pe interesele noastre legitime, adică interesul pentru o furnizare, analizare și optimizare sigură și eficientă a ofertei noastre de podcasturi, în conformitate cu art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. 

Podigee procesează adresele IP și informațiile despre dispozitive, pentru a permite descărcarea/redarea ulterioară a podcasturilor și pentru a afla date statistice, precum numărul ascultătorilor. Aceste date vor fi anonimizate sau pseudonimizate de Podigee înainte de a fi stocate în baza de date, cu excepția cazului în care sunt necesare pentru furnizarea podcasturilor. 

Informații suplimentare și opțiunile de opoziție pot fi găsite în politica de confidențialitate Podigee: https://www.podigee.com/en/about/privacy

9. eLogistics

DACHSER oferă servicii pe site-ul său în cadrul instrumentului eLogistics. Funcțiile de bază ale portalului eLogistics includ stabilirea online a costurilor cu transportul, înregistrarea comenzilor de transport și urmărirea expedierilor prin localizare și urmărire.

DACHSER transmite cererile eLogistics și datele cu caracter personal asociate pentru prelucrare și utilizare autorității competente din cadrul Grupului DACHSER, în general, filialei naționale din țara solicitantului, și face schimb de date cu aceasta. De exemplu, înregistrările și datele utilizate pentru înregistrare la eLogistics de pe site-ul pentru Elveția (www.dachser.com/ch) sunt transmise către filiala națională DACHSER din Elveția (DACHSER Spedition AG) și primite de la aceasta. În acest context, datele pot fi transmise și filialelor naționale din țări terțe. Aplicațiile eLogistics pot fi utilizate de utilizatori fără sau cu înregistrare individuală. În cazul înregistrării, filiala națională respectivă activează utilizatorul după autentificarea reușită. Atunci când sunt înregistrați, utilizatorii au mai multe „acreditări” disponibile în comparație cu utilizarea fără înregistrare, adică utilizatorii pot accesa mai multe servicii. Datele cu caracter personal care sunt transmise către DACHSER depind de masca de intrare respectivă, care este utilizată pentru înregistrare.

Datele sunt utilizate la accesarea serviciilor eLogistics exclusiv cu scopul furnizării serviciilor menționate mai sus. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor este art. 6, aliniatul 1, rândul b) din RGPD și, în toate celelalte cazuri, protecția intereselor legitime în conformitate cu art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. Pentru transferul datelor către o țară terță, temeiul legal este art. 49, aliniatul 1, rândul b) din RGPD.

10. Google Maps

Această pagină utilizează serviciul de localizare Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Compania părinte: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Acesta ne permite să afișăm hărți interactive direct pe site și vă permite să folosiți comod funcția de localizare.

Când vizitați site-ul, Google primește informațiile pe care le-ați accesat pe subpagina corespunzătoare a site-ului nostru. În plus, vor fi transmise datele menționate în secțiunea 2. Această acțiune are loc indiferent dacă Google furnizează un cont de utilizator prin care să vă conectați sau dacă nu există niciun cont de utilizator. Dacă v-ați conectat la Google, datele dvs. vor fi asociate direct contului dvs. Dacă nu doriți ca aceste date să fie asociate cu profilul dvs. de pe Google, trebuie să vă deconectați înainte de a activa butonul. Google stochează datele dvs. ca profiluri de utilizare și le utilizează în scopuri publicitare, de cercetare de piață și/sau de design bazat pe cerere a site-ului său. Această evaluare este efectuată în special (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) pentru a furniza reclame bazate pe cerere și pentru a informa pe ceilalți utilizatori ai rețelei sociale despre activitățile dvs. pe site-ul nostru. Aveți dreptul să vă opuneți creării acestor profiluri de utilizator și trebuie să contactați Google pentru a vă exercita acest drept. Pentru mai multe informații despre scopul și domeniul de aplicare al colectării datelor și al prelucrării acestora de furnizorul plug-inului, consultați politicile de confidențialitate ale furnizorului.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin Google Maps este art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. Transmiterea datelor către țări terțe fără o decizie privind caracterul adecvat se bazează pe clauzele contractuale standard recunoscute. Sunt disponibile detalii aici și aici.

Pentru mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorilor, consultați Politica de confidențialitate Google

11. Plug-inurile rețelelor sociale

Pe site-ul nostru, folosim plug-inurile unor rețele sociale („plug-inuri”), precum Facebook, Twitter, YouTube, Xing și LinkedIn. Utilizăm plug-inuri în special pentru a vă permite să partajați conținut de pe site-ul nostru cu alți utilizatori ai rețelelor sociale sau pentru a-i direcționa către acest conținut. Puteți identifica furnizorul plug-inului respectiv după siglă sau inițiale.

Atunci când ne vizitați site-ul, inițial nu transferăm deloc datele cu caracter personal către furnizorii plug-inurilor. Dar dacă dați clic pe câmpul evidențiat, datele cu caracter personal vor fi transferate direct de la dvs. către furnizorul plug-inului respectiv și vor fi prelucrate de acesta, posibil în țări terțe, cum ar fi SUA. După ce dați clic pe câmpul plug-inului, se deschide o fereastră nouă a browserului și este apelată pagina furnizorului rețelei sociale respective. Datele sunt transferate furnizorului plug-inului respectiv, indiferent dacă aveți sau nu cont pe rețeaua socială a furnizorului plug-inului. Dacă sunteți conectat la furnizorul plug-inului, datele dvs. colectate împreună cu noi vor fi asociate direct contului dvs. existent în rețeaua furnizorului plug-inului.

Nu avem niciun control asupra tipului și domeniului de aplicare al datelor colectate și prelucrate prin utilizarea plug-inurilor și nici nu avem informații complete despre amploarea colectării datelor, scopurile prelucrării sau perioadele de stocare. Conform furnizorului plug-inurilor, datele transmise includ, printre altele, informații despre browserul dvs., site-urile vizitate și data și ora vizitei. Furnizorii de plug-inuri prelucrează aceste informații, de exemplu, pentru a crea profiluri de utilizator pentru dvs. și pentru a afișa reclame la cerere. Aveți dreptul să vă opuneți creării acestor profiluri de utilizator și trebuie să contactați furnizorul de plug-inuri respectiv, pentru a vă exercita acest drept de opoziție. Pentru informații suplimentare, consultați paginile web și notificările privind protecția datelor ale furnizorilor corespunzători.

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin plug-inurile rețelelor sociale este art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD. Când folosiți serviciile oferite de Facebook, Twitter, YouTube și LinkedIn, datele pot fi transferate către țări terțe din întreaga lume, cum ar fi SUA. În aceste cazuri, vom asigura un nivel adecvat de protecție a datelor, pentru a pune în aplicare cerințele legislației europene. În acest scop, de obicei, folosim clauzele contractuale standard acceptate și alte garanții adecvate, în funcție de caz.

12. Transferul datelor către terțe părți

Accesul la datele cu caracter personal este posibil din punct de vedere tehnic pentru furnizorii de servicii și partenerii contractuali pe care ne bazăm pentru funcționarea site-urilor noastre. Acești furnizori terți au obligația să utilizeze datele dvs. personale exclusiv pentru a furniza serviciile pe care le solicităm sau în alt mod, în conformitate cu instrucțiunile noastre.

În scopurile specificate în această politică de confidențialitate, DACHSER va transfera datele dvs. cu caracter personal în cadrul Grupului DACHSER și le va transmite filialelor naționale corespunzătoare. Companiile DACHSER sunt situate și în afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European. DACHSER este responsabil pentru informarea dvs. cu privire la drepturile dvs. în calitate de persoană vizată în contextul legilor aplicabile pentru protecția datelor. Puteți direcționa întrebările și reclamațiile cu privire la datele dvs. cu caracter personal către DACHSER. Celelalte companii DACHSER din cadrul Grupului DACHSER, care prelucrează, de asemenea, datele dvs. cu caracter personal, colaborează cu noi și ne asistă pentru a răspunde la astfel de cereri sau reclamații.

În afară de transferurile de date de mai sus, nu vom transmite, vinde sau comercializa datele dvs. cu caracter personal către terțe părți, cum ar fi alte companii sau organizații, cu excepția cazului în care v-ați dat acordul explicit în acest sens, sau dacă transferul este necesar pentru a ne onora obligațiile contractuale față de dvs., utilizatorul site-ului.

13. Durata stocării datelor

Criteriul pentru durata stocării datelor cu caracter personal este perioada de păstrare legală corespunzătoare. După expirarea perioadei, ștergem în mod rutinier datele relevante, cu condiția să nu mai fie necesare pentru onorarea sau inițierea contractului.

Dacă scopul stocării expiră sau dacă se încheie perioada de stocare prevăzută de legislativul european sau de alt organism legislativ competent, datele cu caracter personal vor fi blocate sau șterse în mod rutinier, în conformitate cu dispozițiile legale.

14. Drepturile dumneavoastră

În calitate de persoană vizată, aveți drepturile prevăzute în articolele 15-21 din RGPD împotriva DACHSER, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în acestea. Acestea sunt: drepturile la informare (art. 15 din RGPD), de corectare (art. 16 din RGPD), de ștergere (art. 17 din RGPD), de restricționare a prelucrării (art. 18 din RGPD), de portabilitate a datelor (art. 20 din RGPD) și dreptul la opoziție (art. 21 și 22 din RGPD). În afară de acestea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în conformitate cu art. 77 din RGPD.

15. Utilizarea Google Ads

Serviciul Google Ads ne permite să afișăm anunțuri în motorul de căutare Google atunci când utilizatorii introduc anumiți termeni de căutare pe Google (direcționarea cuvintelor cheie). Google Ads este un serviciu furnizat de Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Utilizăm Google Ads pentru a contoriza numărul de vizite efectuate pe site-ul nostru ca urmare a afișării anunțurilor în Căutarea Google și pentru a evalua termenii de căutare care au dus la plasarea anunțurilor noastre. Urmărirea conversiilor are loc exclusiv cu ajutorul instrumentului de analiză web fără cookie-uri, etracker, care colectează numai date statistice. Nu folosim funcția de remarketing și nu veți mai primi reclame suplimentare de la noi după ce ne vizitați site-ul. Temeiul legal pentru această prelucrare a datelor este interesul nostru legitim de a ne optimiza oferta online și a măsurilor de marketing. Vă puteți opune prelucrării datelor menționate anterior în orice moment.

16. Utilizarea Brightcove Analytics

Dacă a fost acordat un consimțământ benevol și revocabil oricând, utilizări pe câteva pagini de internet serviciul „Video Cloud” al firmei Brightcove Inc., 290 Congress Street, Boston, MA 02142, USA („Brightcove“), pentru pregătirea și redarea videoclipurilor. Brightcove preia, în plus, găzduirea videoclipurilor și pregătește, de asemenea, aplicația de redare, care este interconectată cu videoclipurile pe pagina noastră de internet. În timpul conexiunii cu serverele Brightcove (dacă sunt vizualizate de dumneavoastră videoclipuri integrate pe pagina de internet), furnizorul utilizează module cookie și colectează date specifice dispozitivului.

Tehnologiile Brightcove sunt utilizate, printre altele, pentru a vă prezenta videoclipuri de la DACHSER, adecvate subiectului paginilor de internet corespunzătoare. În plus, Brightcove Analytics facilitează analizarea accesărilor utilizatorilor a conținutul video pus la dispoziție, pentru a îmbunătăți atractivitatea și funcționalitatea paginii de internet. Pentru aceasta, Brightcove utilizează module cookie și colectează date specifice dispozitivului (de ex. informații despre browser), printre altele, și adresele IP ale utilizatorilor, care accesează conținutul video pus la dispoziție. Acestea sunt pseudonimizate imediat după accesare și nu sunt stocate personalizat. Datele cu caracter personal ale utilizatorilor nu sunt stocate, în principiu, de Brightcove.

Găsiți declarația de protecție a datelor a firmei Brightcove aici: https://www.brightcove.com/en/legal/privacy/

Baza legală pentru utilizarea Brightcove Analytics este consimțământul dvs. conform art. 6, alin. 1, prop. 1, litera a a RGPD. Utilizarea serviciului poate fi revocată prin intermediul secțiunii „Setări de protecție a datelor”, fără ca pagina de internet să își piardă funcționalitățile de bază.

Am luat toate măsurile necesare conform art. 44 și urm. ale RGPD, pentru a garanta un nivel adecvat de protecție a datelor în țara destinatarului.

Notificare privind protecția datelor pentru relația de afaceri

Informații referitoare la protecția datelor conform art. 13 și 14 din RGPD

1. Informații generale și definiții

În cazul în care contactați DACHSER Spedition AG pentru a intra într-o relație de afaceri sau dacă aveți o relație de afaceri cu DACHSER Spedition AG, vom prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile de mai jos.

Politica de confidențialitate a DACHSER Spedition AG se bazează pe termenii utilizați de legislativul european pentru adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). Așadar vă invităm să consultați definițiile din articolul 4 din RGPD. RGPD este disponibil aici. În măsura în care este aplicabilă Legea privind protecția datelor din Elveția (DSG), prevederile și definițiile corespunzătoare din DSG se aplică mutatis mutandis.

2. Numele și adresa operatorului și a reprezentantului privind protecția datelor

Operatorul, în sensul RGPD și altor legi privind protecția datelor aplicabile în statele membre ale Uniunii Europene și altor prevederi referitoare la protecția datelor, este:

DACHSER Spedition AG, Althardstr. 355, 8105 Regensdorf, Elveția, tel.: +41 44-8721-100, fax: +41 44-8721-198, email: dachser.regensdorf@dachser.com, site: www.dachser.ch

Datele de contact ale reprezentantului privind protecția datelor la DACHSER Spedition AG în conformitate cu RGPD sunt

DACHSER SE, Responsabilul cu protecția datelor, Thomas-Dachser-Straße 2, 87439 Kempten, Germania, e-mail: data.protection@dachser.com

3. Informații generale despre prelucrarea datelor

3.1 Domeniul de aplicare și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal

Putem prelucra diferite categorii de date cu caracter personal, în special:

 • numele, datele de contact (de ex., adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail), sexul;
 • informații despre angajatorul dvs., denumirea funcției, postul;
 • preferințele privind limba;
 • datele de contract.

Colectăm și utilizăm datele cu caracter personal ale partenerilor noștri de afaceri în primul rând pentru inițierea contractelor sau pentru procesarea comenzilor și a contractelor noastre. Acestea includ toate activitățile necesare sau oportune pentru încheierea, executarea și punerea în aplicare a unui contract, cum ar fi procesarea comenzilor, ofertarea, încheierea contractelor și înregistrarea pe site-ul nostru, gestionarea relațiilor contractuale, inclusiv procesarea plăților, comunicarea și colectarea. Vă prelucrăm datele cu caracter personal și în alte scopuri, în măsura în care acest lucru este permis și considerat adecvat de către noi:

 • Pentru protecție juridică: De asemenea, putem prelucra datele cu caracter personal pentru a pune în aplicare revendicările înainte de procedurile judiciare, în instanță, în afara instanței și în fața autorităților din Germania și din străinătate sau pentru a ne apăra împotriva revendicărilor.
 • Pentru a respecta cerințele legale: Aceasta include, de exemplu, prelucrarea plângerilor și a altor informări, respectarea ordinelor unei instanțe sau a autorități, a măsurile de detectare și clarificare a abuzurilor și, în general, măsurile pe care suntem obligați să le luăm în conformitate cu legislația aplicabilă, regulile proprii sau standardele din domeniu.
 • Pentru administrare și asistență: Pentru a ne eficientiza procesele interne, prelucrăm datele necesare pentru gestionarea IT, contabilitate sau arhivarea datelor.
 • Putem prelucra datele și în alte scopuri. Acestea includ managementul afacerilor, inclusiv organizarea și dezvoltarea afacerilor, alte procese interne și scopuri administrative (de exemplu, gestionarea datelor principale, contabilitate și arhivare), în scopuri de formare și instruire, pentru pregătirea și gestionarea achiziției și vânzării de unități de afaceri, de companii sau secțiuni de companii și a altor tranzacții supuse dreptului comercial și pentru transferul asociat de date cu caracter personal, precum și măsurile pentru managementul afacerilor și protejarea altor interese legitime.

3.2 Gestionarea datelor cu caracter personal

În general, colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor cu caracter personal este interzisă, cu excepția cazului în care un standard legal permite în mod explicit gestionarea datelor. Conform RGPD, datele cu caracter personal pot fi colectate, prelucrate sau utilizate în principiu:

 • în cazul unei relații contractuale existente cu persoana vizată;
 • în cursul inițierii sau prelucrării unui contract cu persoana vizată;
 • dacă și în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul.

Secțiunea 3.2 nu se va aplica în cazul în care legea DSG elvețiană este aplicabilă în mod exclusiv.

3.3 Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, art. 6, aliniatul 1, rândul a) din RGPD va constitui baza legală pentru această operațiune.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, art. 6, aliniatul 1, rândul b) din RGPD este baza legală. Se aplică și operațiilor de prelucrare, care sunt necesare pentru a implementa măsuri precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru onorarea unei obligații legale la care este supusă compania noastră, art. 6, aliniatul 1, rândul c) din RGPD este baza legală.

Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al companiei noastre sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu au prioritate în fața acestui interes legitim, art. 6, aliniatul 1, rândul f) din RGPD va constitui baza legală pentru această prelucrare.

3.4 Categoriile de grupuri de persoane vizate și datele acestora

Următoarele categorii de date sunt disponibile pentru a desfășura activități economice și pentru a îndeplini toate obligațiile asociate cu acestea, dacă este necesar:

 • Datele clienților și persoanele lor de contact, precum și datele clienților lor, transmise de client în măsura în care este necesar pentru procesarea comenzilor și a oferi asistență pentru clienți.
 • Datele de la prestatorii de servicii, furnizori și persoanele lor de contact, în măsura în care este necesar pentru onorarea comenzilor către clienți, prestatori de servicii și furnizori.

Atunci când se utilizează date cu caracter personal și în legătură cu domeniul de aplicare al datelor colectate, sunt respectate normele de bază ale dreptului la autodeterminare informațională și alte standarde de protecție a datelor, în special principiul interdicției preventive, limitarea scopului, transparența, obligațiile de informare și notificare, principiile de evitare a datelor și de economie a datelor, precum și drepturile la corectare, blocare, ștergere și obiecție.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în cadrul domeniului de aplicare care este permis de legislație. În acest sens, cerințele speciale pentru colectarea și prelucrarea datelor sensibile în conformitate cu art. 9, aliniatul 1 din RGPD, trebuie respectate. În principiu, pot fi prelucrate și utilizate numai informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor de performanță operațională și care sunt asociate direct cu scopul prelucrării.

Dacă alte organisme solicită informații despre persoanele vizate, acestea vor fi divulgate fără consimțământul persoanei vizate numai dacă există o obligație legală sau un interes legitim al companiei, care să justifice o astfel de divulgare și dacă identitatea persoanei interesate este stabilită fără echivoc.

3.5 Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi transmise numai terților implicați în executarea contractului, precum ar fi filiale, parteneri sau subcontractanți, cu scopul prestării serviciului logistic pe care l-ați comandat. Datele cu caracter personal ale entităților implicate în serviciul logistic vor fi transmise clientului serviciului logistic (de exemplu, confirmarea de primire).

În special, nu vom vinde sau comercializa în alt mod datele dvs. cu caracter personal către terțe părți.

3.6 Transferul datelor către țări terțe

Datele sunt transferate către țări terțe numai în scopul prestării serviciilor logistice comandate. În interesul economiei de date, numai datele necesare pentru expedierea și livrarea bunurilor către clienții clientului sunt transferate companiilor interne și din străinătate din Grupul DACHSER și prestatorilor externi de servicii. În acest context, este posibil ca datele să fie transmise destinatarilor din țări terțe din întreaga lume.

Transferul de date către o țară terță care nu are un nivel adecvat de protecție a datelor este permis pentru executarea unui contract între persoanele vizate și operator, cu condiția ca transferul de date să fie necesar pentru executarea contractului.

3.7 Prestatorii de servicii externi/procesarea comenzilor/întreținerea

Dacă este necesar, există acorduri cu prestatorii externi de servicii în conformitate cu articolul 28 din RGPD sau cu clauzele contractuale standard ale UE.

3.8 Conceptul de securitate IT

Pe lângă măsurile tehnice și organizatorice care au fost luate, Dachser a elaborat și îndrumări adecvate suplimentare, ca urmare a importanței fundamentale a securității informațiilor.

Sistemul de management al securității informațiilor (ISMS) de la sediul central IT al DACHSER a fost omologat în conformitate cu ISO 27001 din 2011.

3.9 Ștergerea datelor și perioadele de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării încetează să mai fie aplicabil. Stocarea poate avea loc, de asemenea, dacă aceasta a fost prevăzută de legislativul european sau național prin regulamentele, legile sau alte reglementări UE la care este supus operatorul. Datele vor fi, de asemenea, blocate sau șterse dacă expiră perioada de stocare prevăzută de standardele menționate mai sus, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea sau executarea unui contract.

4. Drepturile persoanei vizate

Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate, sunteți persoana vizată în sensul RGPD și aveți următoarele drepturi în raport cu operatorul de date. În măsura în care este aplicabilă Legea privind protecția datelor din Elveția, prevederile Legii privind protecția datelor vor avea prioritate în fața prezentei Secțiuni 4, pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate.

4.1 Dreptul de acces

Puteți solicita o confirmare de la operator cu privire la prelucrarea de către noi a datelor cu caracter personal care vă privesc.

În cazul unei astfel de prelucrări, puteți solicita operatorului informații cu privire la următoarele:

 • scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
 • categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;
 • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi divulgate datele cu caracter personal care vă privesc;
 • durata planificată a stocării datelor cu caracter personal care vă privesc sau, dacă nu există informații exacte, criteriile de stabilire a duratei de stocare;
 • existența dreptului de corectare sau de ștergere a datelor cu caracter personal, care vă privesc, a dreptului la limitare a prelucrării de operator sau a dreptului la opoziție privind o astfel de prelucrare;
 • existența dreptului de contestare în fața unei autorități de supraveghere;
 • toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor atunci când datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;
 • existența unui proces decizional automatizat, inclusiv profilarea în conformitate cu art. 22, aliniatele 1 și 4 din RGPD și, cel puțin în aceste cazuri, informații semnificative despre logica implicată, domeniul de aplicare și efectele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.

Aveți dreptul de a solicita informații cu privire la transferul datelor cu caracter personal, care vă privesc, către o țară terță sau către o organizație internațională. În acest context, puteți solicita să fiți informat cu privire la garanțiile corespunzătoare în conformitate cu art. 46 din RGPD, care sunt puse în aplicare, în legătură cu transmiterea.

4.2 Dreptul la corectare

Aveți dreptul de a corecta și/sau completa datele deținute de operator în cazul în care datele cu caracter personal prelucrate, care vă privesc, sunt incorecte sau incomplete. Operatorul trebuie să efectueze corectarea fără întârziere.

4.3 Dreptul de limitare a prelucrării

Puteți solicita limitarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în următoarele condiții:

 • dacă contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, care vă privesc, o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;
 • dacă prelucrarea este ilegală și refuzați să ștergeți datele cu caracter personal și solicitați în loc limitarea utilizării datelor cu caracter personal;
 • dacă operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile prelucrării, dar aveți nevoie de acestea pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale sau
 • dacă vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21, aliniatul 1 din RGPD și încă nu este clar dacă motivele legitime ale operatorului au prioritate în fața motivelor dvs.

Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă privesc, a fost limitată, aceste date pot fi prelucrate numai cu consimțământul dvs., cu excepția stocării, sau în scopul stabilirii, exercitării sau apărării drepturilor legale sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive asociate cu interesul public important al Uniunii sau al unui stat membru.

Dacă prelucrarea a fost limitată conform condițiilor de mai sus, veți fi informat de operator înainte de ridicarea restricției.

4.4 Dreptul de ștergere

4.4.1 Obligația de ștergere

Puteți solicita operatorului să șteargă imediat datele cu caracter personal, care vă privesc, iar operatorul va fi obligat să șteargă imediat aceste date, cu condiția să fie aplicabil unul dintre următoarele motive:

 • datele cu caracter personal, care vă privesc, nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;
 • vă revocați consimțământul pe care se bazează prelucrarea în conformitate cu art. 6, aliniatul 1, rândul a) sau art. 9, aliniatul 2, rândul a) din RGPD și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21, aliniatul 1, din RGPD și nu există motive legitime imperative pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării în conformitate cu art. 21, aliniatul 2 din RGPD;
 • datele cu caracter personal, care vă privesc, au fost prelucrate ilegal;
 • ștergerea datelor cu caracter personal, care vă privesc, este necesară pentru a respecta o obligație legală în temeiul legislației Uniunii sau a statelor membre, care se aplică pentru operator;
 • datele cu caracter personal, care vă privesc, au fost colectate în legătură cu serviciile informaționale ale companiei, oferite în conformitate cu art. 8, aliniatul 1 din RGPD.

4.4.2 Informațiile transmise terțelor părți

Dacă operatorul a făcut publice datele cu caracter personal, care vă privesc, și în cazul în care operatorul este obligat să șteargă aceste date în conformitate cu art. 17, aliniatul 1 din RGPD, operatorul va fi obligat, având în vedere tehnologia disponibilă și costurile de implementare, să ia măsurile adecvate, inclusiv măsurile tehnice, pentru a informa operatorii de date care prelucrează datele cu caracter personal pentru care dvs., în calitate de persoană vizată, ați solicitat ștergerea tuturor linkurilor către aceste date cu caracter personal sau a copiilor sau a replicilor acestora.

4.4.3 Excepții

Dreptul de ștergere nu există dacă prelucrarea este necesară:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare;
 • pentru respectarea unei obligații legale care impune prelucrarea conform legislației Uniunii sau a statelor membre care este aplicabilă pentru operator sau pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau pentru exercitarea autorității publice încredințate operatorului;
 • din motive legate de interesul public, în domeniul sănătății publice, conform art. 9, aliniatul 2, h) și i) și art. 9, aliniatul 3 din RGPD;
 • în scopuri de arhivare în interes public, de cercetare științifică sau istorică sau în scopuri statistice conform art. 89, aliniatul 1 din RGPD, în măsura în care dreptul menționat în secțiunea a) este susceptibil să facă imposibilă atingerea obiectivelor acestei prelucrări sau să o afecteze semnificativ în mod negativ sau
 • pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicările legale.

4.5 Dreptul la informare

Dacă v-ați afirmat dreptul de corectare, ștergere sau limitare a prelucrării împotriva operatorului, acesta are obligația să comunice această corectare sau ștergere a datelor sau limitare a prelucrării tuturor destinatarilor cărora le-au fost divulgate datele cu caracter personal, care vă privesc, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau implică un efort disproporționat. Aveți dreptul de a fi informat de către operator cu privire la acești destinatari.

4.6 Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal, care vă privesc, pe care le-ați furnizat operatorului într-un format structurat, comun și care poate fi citit automat. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator fără opoziția operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, atât timp cât

 • prelucrarea se bazează pe consimțământ în conformitate cu art. 6, aliniatul 1, rândul a) din RGPD sau art. 9, aliniatul 2, rândul a) din RGPD sau pe un contract în conformitate cu art. 6, aliniatul 1, rândul b) din RGPD și
 • prelucrarea are loc utilizând proceduri automate.

La exercitarea acestui drept, aveți, de asemenea, dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal, care vă privesc, să fie transmise de un operator direct altui operator, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu trebuie să fie afectate de exercitarea acestui drept.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau la exercitarea autorității publice delegate operatorului.

4.7 Dreptul la opoziție

Aveți dreptul, din motive care decurg din situația dvs. particulară, să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal, care vă privesc, care se efectuează pe baza art. 6, aliniatul 1, rândurile e) sau f) din RGPD; acesta se aplică și pentru profilare, conform acestor prevederi.

Operatorul va înceta prelucrarea datelor cu caracter personal, care vă privesc, cu excepția cazului în care acesta poate face dovada unor motive legitime convingătoare pentru prelucrare, care au prioritate în fața intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale.

Dacă datele cu caracter personal, care vă privesc, sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal, care vă privesc, în aceste scopuri de marketing; este aplicabil și pentru profilare în măsura în care este asociată cu marketingul direct.

Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele cu caracter personal, care vă privesc, nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri. În contextul utilizării serviciilor informaționale ale companiei și fără a aduce atingere Directivei 2002/58/CE, aveți opțiunea de a vă exercita dreptul la opoziție prin mijloace automatizate, utilizând specificațiile tehnice.

4.8 Dreptul de a retrage declarația de consimțământ în conformitate cu legislația privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment declarația de consimțământ, în conformitate cu legislația privind protecția datelor. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului respectiv până la momentul retragerii acestuia.

4.9 Luarea automată de decizii în cazuri individuale, inclusiv pentru profilare

Aveți dreptul de a nu fi supus niciunei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea, care are un efect juridic asupra dvs. sau care vă afectează foarte mult în alt mod similar. Nu este aplicabil în cazul în care decizia:

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operator;
 • este permisă conform legislației Uniunii sau a statelor membre care este aplicabilă pentru operator, iar această legislație conține măsuri adecvate, pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime sau
 • este luată cu acordul dvs. explicit.
 • Dar aceste decizii nu pot fi aplicate pentru anumite categorii de date cu caracter personal în temeiul art. 9, aliniatul 1 din RGPD dacă art. 9, aliniatul 2, rândul a) sau g) din RGPD nu se aplică și nu au fost luate măsuri adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților, precum și a intereselor dvs. legitime.

În ceea ce privește cazurile menționate la punctele (1) și (3), operatorul trebuie să ia măsurile adecvate, pentru protejarea drepturilor și libertăților și a intereselor dvs. legitime, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului, pentru exprimarea propriei poziții și contestarea deciziei.

4.10 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special, în statul membru în care domiciliați, unde aveți locul de muncă sau unde a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea trebuie să informeze reclamantul cu privire la situația și rezultatul plângerii, inclusiv cu privire la posibilitatea unei căi de atac judiciare în temeiul art. 78 din RGPD.